Informacje dla rodziców i uczniów klasy ósmej

Uczniów klas ósmych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych prosimy o zapoznanie się z nowym harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz zasad prowadzenia egzaminów zewnętrznych, który został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Szczegóły można znaleźć na stronie men.gov.pl oraz w pliku zamieszczonym poniżej:

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021