Zadanie domowe z wychowania fizycznego

W związku zawieszeniem zajęć edukacyjnych i brakiem możliwości uczestniczenia w  różnorodnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych prosimy uczniów, żeby zadbali o swoją sprawność fizyczną.
Zalecamy codzienne ćwiczenia przygotowujące do diagnozy Indeksu Sprawności Fizycznej.
Tutaj: instrukcja jak wykonać poprawnie poszczególne próby tak, aby osiągnąć jak najlepszy wynik.

Trening czyni mistrzem.

Powodzenia!.

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Wojciech Kupczak, Wojciech Dujin, Teresa Kościółek.