Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Informacja dyrektora szkoły.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w dniach 12.03.20120 do 25.03.2020r. informuję, że:

  1. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom w dniach 12.03.2020r. i  13.03.2020r. świetlica szkolna będzie czynna od 6.50 do 15.15.
  2. Szkoła nie zapewnia żywienia dzieci w okresie zawieszenia zajęć.
  3. Firma świadcząca szkole usługę żywienia jest gotowa do świadczenia posiłków. Zainteresowanych prosi się o bezpośredni kontakt nr 694-510-981. Ewentualne wydawanie posiłków odbędzie się w Kawiarni Klubowa 9 (Złoty Stok, ul. 3 Maja 10).

Informacje dla uczniów i rodziców będą umieszczanie na bieżąco w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły.

Agata Pawłowska-Król